Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Tevens staat hierin beschreven welke ambities de school voor de toekomst heeft.