Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Groep 1 t/m 3:

  • ’s-morgens       8.45 – 12.15 uur;
  • ’s-middags      13.15 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags   8.45 – 12.30 uur;
  • vrijdagmiddag      vrij

Groep 4 t/m 8:

  • ’s-morgens        8.45 – 12.15 uur;
  • ’s-middags       13.15 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags    8.45 – 12.30 uur;

De kinderen zijn ‘s ochtends vanaf 8:30  en ’s middags vanaf 13:00  welkom op school.
De kinderen van groep 1/2 en groep 3 mogen ‘s ochtends naar binnen worden gebracht, ’s middags komen ze alleen naar binnen. Groep 3 gaat vanaf de herfstvakantie zelfstandig naar binnen.
De kinderen van groep 4 t/m groep 8 komen zelfstandig naar binnen.

Van 10:30 tot 10.45 uur hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 pauze. De leerkrachten surveilleren op het plein. De groepen 1 en 2 hebben ’s morgens en ’s middags momenten waarop ze buiten spelen.
De leerkrachten komen na schooltijd met de kinderen naar buiten, u kunt ze dan altijd iets vragen! Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken na schooltijd.

Vakanties schooljaar 2019/2020

Zomervakantie 2019 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019
Herfstvakantie 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2019
Middag voor kerstvakantie 20 december 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Middag voor voorjaarsvakantie 21 februari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 t/m 28 februari 2020
Goede vrijdag 10 april 2020
2e Paasdag 13 april 2020
Koningsdag 27 april 2020 (valt in de meivakantie)
Meivakantie 20 april 2020 t/m 5 mei 2020
Hemelvaartsvakantie 21 mei en 22 mei 2020
2e Pinksterdag 1 juni 2020
Middag voor zomervakantie 10 juli 2020
Zomervakantie 2020 13 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:

6 december 2019
4 mei 2020

2 juni 2020