gang

Voor ouders

Wij kunnen niet zonder uw hulp. Vindt u het leuk om een bijdrage te leveren aan de school, dan kunt u zich opgeven voor de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Zij kunnen u informeren over de gang van zaken en hoe u zich verkiesbaar kunt stellen.