Kernwaarden

     Wij zijn er om jou tot je recht te laten komen

Dat doen we door met een positieve blik te kijken naar uw kind en wat zijn/haar mogelijkheden zijn. Wij dagen uw kind uit om zich te ontwikkelen op een manier die bij hem/haar past. Dat geeft het vertrouwen dat je mag zijn wie je bent. Met dat vertrouwen stapt uw kind straks de wereld in en kan een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensen elkaar tot hun recht laten komen.

Ontdekken

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en ontdekken spelenderwijs de wereld om hen heen. We ondersteunen de kinderen in hun ontdekkingsreis door samen op zoek te gaan naar hun talenten, een onderzoekende houding te stimuleren en hen onder andere wegwijs te maken in de wereld van wetenschap en technologie.

Groeien

We vinden het fijn wanneer we kinderen zien groeien. Kinderen groeien wanneer hen het juiste aanbod wordt gedaan op cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Door een breed aanbod te ontwikkelen, bereiden we de kinderen optimaal voor op hun rol in de maatschappij en het Voortgezet onderwijs.

Uniek

We dragen uit dat iedereen waardevol is en zichzelf mag zijn. Jij doet ertoe! We leren onze kinderen verdraagzaam te zijn, respect voor elkaar te hebben en zorgzaam te zijn naar de ander. We begeleiden kinderen naar het worden van een waardevol lid van de samenleving. Dit doen we door leerlingen op een positieve manier te laten kijken naar zichzelf en de ander met wederzijds vertrouwen.

Samen

We weten dat je samen meer bereikt dan alleen. Door samen bezig te zijn kun je elkaar helpen en inspireren. Daarom hebben we veel aandacht voor samenwerken. Kinderen leren met elkaar, leerkrachten zijn elkaar tot steun en ouders en leerkrachten zijn partners in de vorming en opvoeding van de kinderen. Hoe komt dat samenwerken tot uiting? De kinderen krijgen regelmatig opdrachten waarbij ze met elkaar moeten overleggen. Maar ook groepsoverstijgend worden er samen activiteiten gedaan. Samen vieren is ook een steeds terugkerende activiteit bij ons op school. Het samen vieren van een gebeurtenis versterkt het saamhorigheidsgevoel. De Christelijke feesten zoals Kerstmis en Pasen worden gezamenlijk met de hele school gevierd.