Expressie, kunst en cultuur

We hebben aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind. Niet alleen cognitief komen kinderen tot hun recht, maar ook creatief. Expressie, kunst en cultuur nemen een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Zo doet onze school mee met “het Grote-project-Wij” van KOEPEL (Kunst, Onderwijs, Erfgoed, Plein Etten-Leur). Dit project is een totaalaanbod op het gebied van cultuureducatie. De leerlingen gaan met de leerkracht en externe specialisten aan de slag met verschillende projecten, waarin beeldende vorming, cultureel erfgoed, dans, drama, fotografie, film, media, literatuur en muziek geïntegreerd zijn.

Daarnaast hebben wij onze eigen vakleerkracht handvaardigheid.