Ouderraad

Op school hebben wij een actieve ouderraad (OR). De taken van de OR zijn: ondersteunen bij activiteiten, meedenken in werkgroepen van de feesten en vieringen, aanspreekpunt voor ouders m.b.t. allerhande zaken betreffende de school, het innen en de besteding van de ouderbijdrage en het verlenen van hand- en spandiensten. De OR bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en algemene leden. De OR vergadert ongeveer zes keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar.