Participatie

Leerlingsucces vraagt om samenwerking tussen ouder(s) en school

Als ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind heeft dit een positief effect op de schoolbeleving en de schoolprestaties van het kind. Wij willen graag samen met ouders het onderwijs rondom hun kind vormgeven, waarbij we respect hebben voor elkaar en gebruik maken van elkaars talenten. Als school bieden we ouders volop de gelegenheid om te participeren op verschillende vlakken. Van ouders verwachten we dat zij in het algemeen belangstelling tonen voor de school, dat ze aanwezig zijn bij rapportbesprekingen en informatieavonden, hun kind begeleiden bij het eventuele huiswerk en participeren bij minimaal één van de vele activiteiten.

Ouderbetrokkenheid en klassenouders

Op ’t Kofschip vinden we ouderbetrokkenheid erg belangrijk. We zien het als een voorwaarde om gezamenlijk de kinderen optimaal te begeleiden. U kunt uzelf aan het begin van het schooljaar opgeven om mee te helpen bij tal van activiteiten. U kunt uzelf ook aanmelden als klassenouder. De klassenouder ondersteunt de leerkracht met veelal praktische zaken, zoals bijvoorbeeld het werven van hulpouders om te rijden naar een evenement, of het aankleden van de klas rondom Sinterklaas of Kerst. Een en ander gebeurt altijd in overleg en samenspraak met de leerkracht.

Contacten school – thuis

Contact met de ouders is heel belangrijk. Er is altijd de mogelijkheid voor ouders om na schooltijd een afspraak met de leerkracht te maken. Eventueel kunt u ook een afspraak maken met de leerkracht via zijn/haar e-mailadres. Deze adressen zijn te vinden op de website en in het Weerbericht

Ouderhulp

Bij veel activiteiten is de hulp van ouders onontbeerlijk. Diverse kluswerkzaamheden, de sinterklaasviering en onder andere de sport- en spelletjesdag kunnen geen doorgang vinden zonder extra handen van ouders. U kunt zich hiervoor opgeven door middel van een formulier, dat aan het begin van het schooljaar mee naar huis wordt gegeven.

Verkeersouder

De verkeersouders van ’t Kofschip werken samen met ouders van andere scholen en de Gemeente Etten-Leur om de verkeersveiligheid rondom de school te bevorderen. Enkele taken zijn de begeleiding bij het afnemen van het schoolverkeersexamen in groep 7, het geven van veiligheidstips in het Weerbericht, het coördineren van de verkeersbrigadiers en het organiseren van de verkeersactiviteiten. Op dit moment is er geen actieve verkeersouder op ’t Kofschip. Aanmelden hiervoor kan bij juf Susanne