Onze school

De Klankhof is gelegen in de wijk de Grauwe Polder. Wij zijn tijdelijk gehuisvest in het gebouw van DoReMi in afwachting van ons nieuwe gebouw.

Kleinschalig

Onze school is relatief klein, wat voor kinderen, leerkrachten en ouders erg prettig is. De school is voor de kinderen overzichtelijk, ze kennen elkaar en voelen zich thuis. De leerkrachten kennen alle kinderen bij naam. Ze vormen samen een hecht team dat zich erg betrokken voelt bij elkaar en dat zich samen inzet voor een gezamenlijk resultaat. De intieme sfeer wordt ook erg gewaardeerd door ouders. De contacten tussen leerkrachten en ouders zijn intensief omdat ouders gemakkelijk binnenlopen met vragen of dingen die thuis spelen en andersom houden de leerkrachten ouders op allerlei manieren goed op de hoogte van wat er speelt op school.

Identiteit

De Klankhof is een protestants-christelijke school. Wij hebben de protestants-christelijke identiteit, maar staan open voor alle geloofsovertuigingen. Onze identiteit houdt in dat wij de kinderen mee willen geven dat zij op een gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.