Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Groep 1 t/m 3:Schooltijden

  • ’s-morgens       8.45 – 12.15 uur;
  • ’s-middags      13.15 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags   8.45 – 12.30 uur;
  • vrijdagmiddag      vrij

Groep 4 t/m 8:

  • ’s-morgens        8.45 – 12.15 uur;
  • ’s-middags       13.15 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags    8.45 – 12.30 uur;

De kinderen zijn ‘s ochtends vanaf 8:35  en ’s middags vanaf 13:05  welkom op school. De deur gaat dan open.
De kinderen van groep 1/2 mogen ‘s ochtends naar binnen worden gebracht, ’s middags komen ze alleen naar binnen.
De kinderen van groep 3 t/m groep 8 komen zelfstandig naar binnen.

Van 10:45 tot 11:00 hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 pauze. De leerkrachten surveilleren op het plein. De groepen 1 en 2 hebben ’s morgens en ’s middags momenten waarop ze buiten spelen.
De leerkrachten komen na schooltijd met de kinderen naar buiten, u kunt ze dan altijd iets vragen! Wilt u iets bespreken met de leerkracht dan kunt u een afspraak maken na schooltijd.

Vakanties schooljaar 2018/2019

Herfstvakantie                 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie                   24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie           4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag                   19 april 2019
Tweede paasdag               22 april 2019
Meivakantie                      22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsweekend     30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag                 10 juni 2019
Zomervakantie                 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:

11 februari 2019
11 juni 2019

21 juni 2019