Lunchbreak Sonate

Beste ouders en verzorgers,

In grote getale hebben wij jullie inschrijvingen voor de Lunchbreak op de Sonate Brede School mogen ontvangen en ze komen nog elke dag binnen. Dank jullie wel hiervoor! Graag informeren wij u hierbij over hoe een en ander zal werken qua organisatie, coördinatie en controle.

Zoals al aangegeven in onze vorige nieuwsbrief: Voor PC basisschool de Klankhof organiseert Kindercentrum Belle Fleur BV het overblijven elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 12:15 tot 13:15 uur exclusief het lunchpakketje voor €2,50 per keer. Voor Basisschool het Carillon doen wij dit ook maar dan van 12:00 uur tot 13:00 uur op dezelfde dagen.

Zodra u zich bij ons heeft ingeschreven (dit kan via deze LINK) zetten wij het systeem voor het aan- en afmelden van de TSO voor uw kind(eren) open. Als u al klant bij ons bent hoeft u zich niet opnieuw in te schrijven, dan volstaat uw aanmelding via een email naar planning@bellefleur.nl.

Als u voor het eerst klant bent van Kindercentrum Belle Fleur ontvangt u 6 weken voor de start van de opvang (rond 9 juli) een email met de link naar onze online ouder omgeving: Belle Fleur Konnect. Als u reeds klant bent zal rond 9 juli de toevoeging van de TSO aanvraagbaar en zichtbaar worden via de bekende opvangkalender.

Belle Fleur Konnect is toegankelijk op 2 manieren: via de website https://www.bellefleur.ouderportaal.nl  inclusief uw emailadres en wachtwoord
en
via de app: ‘Konnect Ouderapp’ welke te downloaden is op uw smartphone. Voor de inlog heeft u dan ook dezelfde informatie nodig: <uwdomein>.ouderportaal.nl = bellefleur,  loginnaam = uw emailadres en het wachtwoord = eigen gekozen wachtwoord (idem als bij inlog via website

Op onze site hebben wij een handleiding geplaatst hoe je per keer, per maand of per periode de lunchbreak kunt aanvragen. Klik HIER om deze te direct in te zien en/of te downloaden.

Wij keuren alle lunchbreak aanvragen, mits ze zijn aangevraagd vóór 11:00 uur op de gewenste opvangdag, gegarandeerd goed. Na 11:00 uur sluit, voor die bewuste dag, de mogelijkheid op aan- en af te melden. Wees u zich hier van bewust, alstublieft!

Op basis van de ingevulde bezetting in het Belle Fleur Konnect systeem rekenen wij na elke maand direct met u af via een factuur op basis van nacalculatie. Elke lunchbreak kost 2,50 Euro en wordt niet gecrediteerd of verrekend.

Na 11 uur elke schooldag kunt u geen afmelding meer doen, voor die bewuste dag, en wordt deze automatisch in rekening gebracht. Ook als uw kindje niet op de lijst staat en wel aanwezig is zullen wij deze kosten zelf toevoegen.

Voor zich spreekt dat wanneer uw kind op de lijst staat maar niet op de TSO aanwezig is, en ook andersom,  wij zo snel mogelijk telefonisch contact met u en/of de leerkracht zullen zoeken om dit te verifiëren en controleren.

Er geld geen opzegtermijn voor de TSO dus als u deze niet langer nodig heeft dan kunt u in Belle Fleur Konnect  de eventueel reeds aangevraagde lunchbreaks afmelden welke automatisch geaccepteerd worden.

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd maar mocht u toch nog een vraag of opmerking hebben, dan horen wij graag van u via planning@bellefleur.nl of via 076-5410328.

Met vriendelijke groeten,

Denise Konings
BSO leidinggevende
Kindercentrum Belle Fleur