Aanmelden

Wanneer u geïnteresseerd bent in onze school kunt u een afspraak maken voor een gesprek op school. In het gesprek vertellen we u hoe wij op school werken. Daarna lopen we met u door de school om de sfeer te proeven. Ook uw kind is van harte welkom om mee te komen. Aan het eind van dit bezoek kunt u besluiten uw kind in te schrijven. We adviseren u om niet te lang te wachten met inschrijven, omdat er wordt gewerkt met een wachtlijst wanneer de groepen vol zitten. Kinderen mogen op de dag dat ze vier worden naar school, maar mogen maximaal 5 dagdelen voorafgaand aan deze dag kennis komen maken. Dit wordt altijd in onderling overleg met de ouders en de leerkracht afgestemd. Drie à vier weken voordat uw kind op school komt, wordt er door de groepsleerkracht contact met u opgenomen om de laatste zaken met u door te spreken. Vanaf het vijfde jaar is elk kind in ons land leerplichtig. Ons inschrijfformulier ontvangt u via de locatiedirecteur.